kmetija klet vinogradi vina olje naravno zÿganj prodaja kontakt korenika mosÿko


Korenika&Moskon kmetija

V Slovenski Istri, na Kortah se nahaja vinska klet Korenika & Moškon. Na idealnih legah kortinskih bregov v med oljčnimi gaji, v zrcalu Sečoveljskih solin ležjo vinogradi, ki so osnova za odlična rdeča in bela vina.

V vinski kleti se kombinacija tradicije, izkušenj, znanja in mladostnega zanosa spreminja v posebne vinske zgodbe, zgodbe čudovitih vonjev, polnih okusov in občutkov, ki so opoj za dušo in telo.
razvoj_podezelja


Kmetija Korenika & Moškon je vključena v naslednje v naslednje ukrepa Programa razvoja podeželja:


Naziv aktivnost: Ekološko kmetovanje

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.2:

- ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,

- opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,

- uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,

- vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Cilji:    Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Evropski sklad za razvoj podeželja: http://ec.europaeu./agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.html